Güneş Enerjisi

Tüketiciler Tarım GES Elmalarını Satın Almaya İstekli mi?

Almanya’da yapılan yeni bir anket, tüketicilerin Tarım GES tesislerinde üretilen elmalar için yüksek bir ödeme istekliliği (WTP) gösterebileceğini ortaya koyuyor. Araştırma ayrıca, tüketicilerin organik tarım, plastik kullanımı ve köken gibi parametreleri de dikkate aldığını vurguladı.

Araştırma ve Bulgular

Goettingen Üniversitesi ve Kopenhag İşletme Okulu araştırmacıları, Tarım GES tesislerinde üretilen elmalar için tüketicilerin ödeme istekliliğini araştırmak amacıyla bir ayrık seçim deneyi (DCE) gerçekleştirdi. Bu yöntem, bireylerin bir ürün veya hizmet alternatifini seçerken ödünler verdiğini savunan nicel bir metodolojidir.

Katılımcılar ve Ankete Katılım

Araştırma, 1.055 katılımcıyı kapsadı ve memnuniyet endeksi, organik tarım, yeşil elektrik, plastik kullanımı, pestisit kullanımı, su kullanımı, köken ve fiyat gibi özellikleri içeriyordu.

 • Elma satın alma sıklığı: %13,7 nadiren, %38,9 bazen, %38,0 sık sık, %9,4 çok sık
 • Tarım GES bilinirliliği: %67,3 daha önce duymamış
 • Tarım GES elma satın alma isteği: %76,9 istekli, %2 istekli değil

En Çok Tercih Edilen Özellikler

 • Organik tarım (%31,78)
 • Yeşil elektrik (%31,40)
 • Pestisit kullanımı (%29,63)
 • Köken (%29,54)
 • Plastik kullanımı (%26,99)
 • Su kullanımı (%26,23)
 • Fiyat (%25,0)

En Yüksek Ödeme İsteği (WTP)

 • Almanya’da üretilmiş (%0,54)
 • Azaltılmış plastik kullanımı (%0,43)
 • Yeşil elektrik üretimi (%0,40)

Araştırmacılar, her özelliğin Tarım GES’lerle ilişkilendirilen seviyelerinden ek fayda sağlandığını belirttiler.

Çiftçilerin Görüşleri

Mart ayında, Goettingen Üniversitesi’nden başka bir araştırma grubu, ülke çiftçilerinin %72,4’ünün bir Tarım GES projesi uygulamayı düşündüğünü gösteren bir anketin sonuçlarını sundu. Bu tercihin ardındaki ana faktörler arasında güneş enerjisi üretiminden elde edilen ek gelir ve teknolojinin faydalı olduğu algısı yer aldı.

Sonuç

Bu araştırmalar, tüketicilerin Tarım GES tesislerinde üretilen elmalar için yüksek bir ödeme istekliliği gösterebileceğini ve bu tür ürünlerin pazarda olumlu bir şekilde karşılanabileceğini ortaya koyuyor.


[1] PV Magazine

Başa dön tuşu