Güneş Enerjisi

Almanya’da Yüzer, Otopark ve Tarım GES Potansiyellerini İncelendi

Araştırmacılar, Almanya’da yüzer, otopark ve tarım GES potansiyelini analiz etti. Yüzeylerin ortak kullanımını sağlayarak arazi kullanımı çatışmalarını azaltmayı amaçlayan bu yöntemler, güneş enerjisi üretimi için önemli fırsatlar sunuyor.

  • Yüzer GES sistemleri, yapay ve yoğun modifiye edilmiş göllerin %15’ini kapsayacak şekilde, mevcut mevzuata göre 4,7 GW güneş enerjisi üretebilir.
  • Otopark GES potansiyeli, mevcut otoparkların büyüklüğüne bağlı olarak 24,6 GW’a kadar çıkabilir.
  • Tarım GES potansiyeli, dört farklı senaryo ile değerlendirildi ve 3.215 GW ile 5.437 GW arasında değişen potansiyeller bulundu.
  • Almanya’nın 2040 yılı için belirlediği 400 GW güneş enerjisi hedefine ulaşılmasında bu yöntemler önemli katkılar sağlayabilir.

Yüzer GES Potansiyeli

Araştırmacılar, kıyıdan en az 40 metre uzaklıkta yer alacak ve yapay ile yoğun modifiye edilmiş göllerin %15’ini kapsayacak yüzer GES sistemlerinin mevcut mevzuat altında 4,7 GW güneş enerjisi üretebileceğini belirledi. Tüm göller dikkate alındığında bu potansiyel %467 artarak 22,2 GW’a ulaşabilir.

Otopark GES Potansiyeli

Almanya’da otopark GES potansiyeli, farklı federal eyaletlerdeki mevzuat farklılıklarına göre değerlendirildi. 35’ten fazla park yeri olan mevcut otoparklar için 24,6 GW, 50’den fazla park yeri olanlar için 22,2 GW ve 100’den fazla park yeri olanlar için 16,5 GW potansiyel belirlendi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti, 5 GW ile en yüksek potansiyele sahip.

Tarım GES Potansiyeli

Araştırmacılar, tarım GES potansiyelini değerlendirmek için dört farklı senaryo oluşturdu: dikey çayır, dikey tahıl, yatay muhafazakar ve yatay yenilikçi. Yatay muhafazakar, dikey çayır ve dikey tahıllar senaryolarının kombinasyonu 3.215 GW potansiyel sunarken, yatay yenilikçi ve dikey çayır senaryoları 5.437 GW potansiyele işaret etti.

Gelecekteki Rol ve Sonuçlar

Araştırmacılar, yüzer GES, otopark GES ve tarım GES’in gelecekteki rolünün bölgesel kapasite potansiyellerine, üretim potansiyellerine, elektrik maliyetlerine, çevresel etkilere ve halkın kabulüne bağlı olduğunu vurguladı. Almanya’nın 2040 yılı güneş enerjisi hedefine ulaşmada bu yöntemlerin önemli katkılar sağlayabileceği belirtildi. Araştırma, “Almanya’da Yüzer, Otopark ve Tarım GES Potansiyeli” başlıklı makalede yayımlandı.

Sonuç

Yüzer, otopark ve tarım GES sistemleri, Almanya’nın güneş enerjisi hedeflerine ulaşmada büyük bir potansiyel taşıyor. Bu yöntemler, arazi kullanımı çatışmalarını azaltarak sürdürülebilir enerji üretimini destekliyor.


[1] PV Magazine

Başa dön tuşu