Elektik PiyasasıGüneş EnerjisiRüzgar Enerjisi

Lisanssız Santraller için Farklı Dağıtım Bölgelerinde Kurulacak Üretim Tesisi Başvuruları Ertelendi

31 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’nin 5. mükerrer sayısında yayınlanan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmelik Değişikliği ile mevcutta lisanssız elektrik üretim santrali olan kişilerin farklı dağıtım bölgesinde kuracakları üretim tesisleri için yapacakları başvurular 1 Temmuz 2023 tarihine ertelendi.

Bu Yönetmelik değişikliğiyle;

-Üretim ve/veya tüketim tesislerinin farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olması halinde mahsuplaşma işlemlerinin EPİAŞ tarafından yürütülmesine ilişkin gerekli alt yapı süresi 3 aydan 9 aya uzatılmış,

-Üretim tesislerinin farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olmasına yönelik yeni başvuru tarihi 1/1/2023 yerine 1/07/2023 tarihi olarak belirlenmiş,

Bulunmaktadır.

Dolayısı ile İşletmede olan veya 1/7/2023 tarihine kadar işletmeye girecek üretim tesisleri ile farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi içindeki tüketim tesislerinin mahsuplaşma işlemleri, 1/7/2023 tarihine kadar üretim tesisinin bulunduğu bölgedeki görevli tedarik şirketi tarafından yürütülecektir.

Sonuç olarak 5.1.h kapsamında, mevcutta lisanssız elektrik üretim tesisi olup (OSB içi çatılarda vb.) farklı dağıtım bölgesinde üretim tesisi kurmak isteyen veya farklı dağıtım bölgelerinde birden fazla üretim tesis kurmak isteyen tüketim tesisleri için başvuru tarihi olan 1/Ocak /2023, 6 ay uzatılarak 1 Temmuz 2023 tarihine ertelenmiştir.

Mevcutta üretim tesisi olmayan tüketim tesisleri için farklı dağıtım bölgesi içerisinde üretim tesisi (tek bir dağıtım bölgesi içerisinde birden fazla üretim tesisi olabilir) kurma başvuru süreçleri devam etmektedir.

Aynı kapsamda bir dağıtım bölgesi içerisindeki üretim tesisleri ile aynı tüzel kişiliğe ait farklı dağıtım bölgelerindeki tüketim tesislerinin ilişkilendirme işlemleri de devam etmektedir.

İlgili madde değişiklikten sonra şu şekilde oldu;

“GEÇİCİ MADDE 7-

(1) 26 ncı ve 30 uncu maddeler kapsamında işlemleri yürütülen tesislerde, üretim ve/veya tüketim tesislerinin farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olması halinde mahsuplaşma işlemlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin gerekli altyapı 3 (üç) ay 9 (dokuz) ay içerisinde piyasa işletmecisi tarafından hazırlanır.

(2) Üretim tesislerinin farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olmasına yönelik yeni başvurular ile halihazırda işletmede olan tesislere yönelik talepler, 1/1/2023 1/7/2023 tarihinden itibaren değerlendirmeye alınır.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibarıyla işletmede olan veya 1/1/2023 1/7/2023 tarihine kadar işletmeye girecek üretim tesisleri ile farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi içindeki tüketim tesislerinin mahsuplaşma işlemleri, 1/1/2023 1/7/2023 tarihine kadar üretim tesisinin bulunduğu bölgedeki görevli tedarik şirketi tarafından yürütülür.”

İlgili Resmi Gazete Kararına aşağıdaki dosya ile ulaşabilirsiniz.


[1] Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu