İklim Değişikliği

Atık Su Arıtma Tesisi Enerji Teşviki Yönetmelik Taslağı Yayınlandı

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Atık Su Arıtma Tesisi Enerji Teşviki Yönetmelik Taslağı yayınlandı.

Bu yönetmelik, su kalitesinin yükseltilmesi ve doğal kaynakların korunması için atık su arıtma tesisi kuran veya işletenlerin mevzuatta belirlenen hükümlülükleri yerine getirmesi halinde tesiste kullandıkları elektrik enerjisinin bir kısmının veya tamamının Bakanlık tarafından geri ödenmesi ile ilgili usul ve esasları içermektedir.

Geri Ödeme Belgesi

Atık su arıtma tesis işletmecileri elektrik geri ödemesi almaları için öncelikle geri ödeme belgesi almaları gerekmektedir. Geri ödeme belgesi almak için de tesis işletmecilerinin yerine getirmesi gereken şartlar ise şunlardır;

  • Atık suları kimyasal, ikincil ve/veya ileri arıtma yaparak alıcı ortama deşarj etmek ve/veya ileri arıtma yaparak yeniden kullanmak/kullandırmak,
  • Çevre Kanunu uyarınca alması gereken atıksu konulu izin belgesini/muafiyet belgesini almış olmak; ve Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve mezkûr Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılan tebliğlerde yer alan hükümleri yerine getirmiş olmak.
  • Arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ölçen ayrı bir elektrik sayacının olduğuna dair elektrik abonelik sözleşmesini veya ilgili kurum veya kuruluştan alınacak olan resmi belgeyi sunmak.
  • Arıtılmış atık suyunu yeniden kullanacak/kullandıracak tesisler yeniden kullanım miktarının tespiti amacıyla atıksu arıtma tesisi giriş ve çıkışı ile yeniden kullanım noktası girişine sürekli ve otomatik olarak ölçüm yapabilen, sonuçları periyodik ve gerçek zamanlı olarak Bakanlık merkezi veri tabanına aktarabilen debimetre kurmak zorunda olup, debi ölçüm cihazlarının gösterildiği atıksu arıtma tesisi genel yerleşim planı sunmak.
  • İl Müdürlüğü koordinasyonunda elektrik dağıtım şirketi ve tesis yetkilisi katılımı ile kurulacak teknik bir heyetin işletme tarafından beyan edilen bilgilerin gerçeğe uygun olup olmadığının teyit edildiğine dair yerinde inceleme raporunu sunmak.
  • Geri ödeme belgesi ücreti makbuzunu sunmak.
  • Dosyada yer alan Ek-2’de yer alan atıksu beyan formunu ve Bakanlığın Atıksu Bilgi Sisteminde yer alan bilgileri noksansız olarak doldurmak ve sunmak.

Geri Ödeme Esasları

Geri ödemeler ise kullanılan elektriğin bir kısmını veya tamamı bir önceki yıla ait atıksu arıtma tesislerinde kullanılan ve faturalandırılan toplam fatura bedeli üzerinden vergiler düşüldükten sonra geri ödenir.

Geri ödemenin yapılacağı dönem içerisinde geçerli geri ödeme belgesi ve çevre izin belgesinin bulunması zorunludur.

Ödeme işlemlerinde ödemesi yapılmamış faturalar dikkate alınmaz. Yani önce faturalar ödenmeli sonrasında geri ödeme talebinde bulunulmalıdır.

Geri ödemenin talep edildiği yıl içerisinde ilgili atıksu arıtma tesisinde su kirliliğinin önlenmesine ilişkin mevzuata uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, uygunsuzluğun tespit edildiği tarihten giderildiği tarihe kadar olan süre içerisinde teşvik tedbirlerinden faydalanılamaz.

Arıtılmış atıksuyunu yeniden kullanan/kullandıran tesisler tarafından debimetre kalibrasyon belgeleri her yıl ödeme başvurusunda ibraz edilir.

Yayınlanan Atık Su Arıtma Tesisi Enerji Teşviki Yönetmelik taslağı ile ilgili görüşler resmi yazı şeklinde Bakanlığa ve selcuk.bozkurt@csb.gov.tr ve erkan.hangun@csb.gov.tr e-posta adreslerine iletilmesi gerekmektedir.


[1] Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu