Rüzgar Enerjisi

2024 Yılı Haziran Ayı Lisanssız Rüzgar Enerji Santrali Başvurularının Teknik Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024 Yılı Haziran Ayı Lisanssız Rüzgar Enerji Santrali Başvurularının Teknik Değerlendirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında “rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TÜBİTAK’ın ilgili birimine başvuruda bulunulur.” ifadesi yer aldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın diğer kısmı şöyle:

Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM’nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM’ye sunulur. TÜBİTAK’ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,
EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisince başvuru sahibine iade edilir.” belirtilen hükme uyulması gerekmektedir.”

2024 Yılı Haziran Ayı Lisanssız Rüzgar Enerji Santrali Başvurularının Teknik Değerlendirme Sonuçları

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu