Elektik PiyasasıGüneş EnerjisiRüzgar Enerjisi

Hazine Arazileri için Lisanssız 5.1.h Uygulamaları İle İlgili Düzenlemeler Yapıldı

Hazine arazilerinde, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 5.1.h. maddesine göre gerçekleştirilebilecek yatırımların kapsamı genişletildi ve kolaylıklar getirildi.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan, Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik yapan düzenleme ile gerçek veya tüzel kişilere ait arazilerde olduğu gibi farklı tüketim noktalarının ihtiyacı için, birden fazla görevli tedarik şirketi bölgelerinde yer alan hazine arazileri üzerinde birden fazla üretim tesisi kurmaya imkan sağlandı.

Bugün yayımlanan düzenleme ile ilgili tebliğin “Başvuruda Bulunabilecekler” başlıklı 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik şu şekilde oldu:

(4) Yatırımcılar tarafından bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde üretim tesisi kurulabilir.

Bugün yayımlanan düzenleme ile yatırımcıların hazine arazileri başvurularının ön izinlerine yönelik yükümlülüklerinde de değişiklik yapılarak, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun, ön izin sözleşmesinin noter tescilinden itibaren 30 gün içinde idareye teslim edilmesine yönelik şart değiştirildi.

Düzenlemede tebliğin Ön izin verilmesi başlıklı 11’inci maddesinde ve Sözleşmenin sona ermesi ve feshi başlıklı 16’ıncı maddesinde yapılan değişiklikler şu şekilde oldu:

Ön izin verilmesi

MADDE 11-

(2) Ön izin sözleşmesinin notere tescil edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından İdareye teslim edilir. Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde İdareye teslim edilir.İdarece, bağlantı aşamasına çağrı mektubunda yer alan kurulu güç için gerekli taşınmaz miktarı tespit edilerek ön izin verilmesi gereken taşınmaz yüzölçümü belirlenerek ön izin sözleşmesi revize edilir. Taşınmazın kalan kısmının ifrazının mümkün olması halinde taşınmaz ifraz edilir.

Sözleşmenin sona ermesi ve feshi

MADDE 16-

ç) Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun, ön izin sözleşmesinin notere tescil edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde İdareye teslim edilmemesi


Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:412)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 416)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu