Enerji DepolamaGüneş EnerjisiRüzgar Enerjisi

“6 Ayda 250 Bin Megavattan Fazla Depolamalı GES ve RES Yatırımı Başvurusu Yapıldı”

Enerji Piyasası Düzen­leme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, depolamalı rüzgar enerjisi sant­rali ve güneş enerjisi sant­rallerindeki lisans süreç­lerine ilişkin açıklama yaptı.

Yılmaz, EPDK’nin 19 Kasım 2022 ta­rihli Resmi Gazete’de yayım­lanan ikincil mevzuat değişik­liklerinin ardından depolama­lı elektrik üretimi kapsamında başvuruları almaya başladığını vurgulayarak, son 6 ayda EPDK’ya 252 bin megavatı aşan depo­lamalı RES ve GES yatırımı başvu­rusu yapıldığını ifade etti.

Türkiye elektrik kuru­lu gücünün yaklaşık iki buçuk ka­tı ölçeğindeki başvuruların 270 milyar doları bulan yatırım tale­bine karşılık geldiğini söyleyen EPDK Başkanı Yılmaz, mevcut kapasite dikkate alındığında 40-45 milyar dolarlık bir yatırımın sahaya yansıyacağı­nı belirtti.

“Bugüne Kadar 120 Projeye 9 bin 5414 Megavat Ön Lisans Verdik”

Yılmaz, EPDK’nın son kurul toplantı­sında, 974 megavat kapasiteli 11 RES, 500,29 megavat kapasiteli 9 GES olmak üzere toplam 1474,29 megavat kurulu gücündeki depo­lamalı RES ve GES için ön lisans verdiklerini söyledi. Yılmaz sözlerine şunları ekledi:

“Bugüne kadar toplamda 120 projeye 9 bin 514 megavat ön li­sans vermiş olduk. Bunun 5 bin 603 megavatı rüzgar enerjisi ve 3 bin 911 megavatı da güneş ener­jisi santral yatırımları. 68’i RES ve 52’si GES. Enerji sektörü Tür­kiye Yüzyılı’na hazır. Depolama­lı RES-GES yatırımlarında re­kor bekliyoruz. Başvurularda za­ten bunu net şekilde görmüştük. Kurulumuzun verdiği depola­malı ön lisans kurulu gücü 9 bin 500 megavatı geçti. Bu, sahada 18 milyar dolar düzeyinde yatırım anlamına geliyor. Kurum olarak verdiğimiz ön lisanslar her hafta artacak.”

Yılmaz, depolamalı RES ve GES ya­tırımları için saha çalışmaları­nın özellikle Karaman, Tekirdağ, Kırklareli, Antalya gibi farklı il­lerde yoğunlaştığını ifade ederek, “Bu illere önümüzde­ki süreçte yenileri de eklenecek. Yatırımcılarımız için elbette si­yasi ve ekonomik istikrar hayati önem taşıyor. İnşallah kamu-ö­zel sektör işbirliğiyle Türki­ye’nin dört bir yanını depolama­lı RES-GES’lerle donatacağız. Depolamalı RES ve GES tesisle­ri ile Türkiye yerli ve yenilenebi­lir enerji kaynaklarından azami düzeyde yararlanacak, ayrıca de­polama sistemleriyle yenilene­bilir enerji kaynaklarına dayalı santrallerin de baz yük santralle­ri gibi çalışarak tedarik sürekli­liği sağlanacak.” açıklamasını yaptı.


[1] Dünya Gazetesi

Selim İnanç

Selim İnanç, İstanbul Teknik Üniversite Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Güneş enerjisi ve temiz enerji üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu