Enerji Depolama

Depolama Yatırımlarında Kullanılacak Ekipmanlara Yerli Katkı Desteği Getirildi

10 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete'nin 32159 sayısında yayınlanan kanun değişikliğine göre, elektrik depolama yatırımlarında kullanılacak ekipmanlara yerli katkı desteği sağlanacak.

Değişikliğe göre, Elektrik Piyasası Kanunu’nun “Üretim Faaliyeti” başlıklı 7. maddesine, elektrik depolama yatırımlarına yönelik 10. fıkraya “ile 6/B maddesi” ibaresi eklendi.

Bu ibare ile elektrik depolama yatırımları, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kanun’un 6/B maddesi kapsamında yerli ekipman kullanımına sağlanacak desteklerin çerçevesine girdi. Buna göre ilgili madde şöyle oldu:

Üretim faaliyeti
MADDE 7
Elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar Kurum tarafından rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulmasına ilişkin önlisans verilir. Bu kapsamdaki üretim tesisleri için Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında kurulacak tesisler için, önlisans ve lisans verme koşulları ile tadili ve iptali, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde teminatın irat kaydedilmesi hususları ve bu kapsamda üretilen elektrik enerjisinin depolama tesisi üzerinden sisteme verilmesi dahil, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle düzenlenir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kanunun ilgili maddesi 5346 sayılı Kanun kapsamında yapılan değişiklik ise şu şekilde:

Yerli ürün kullanımı

MADDE 6/B

Yerli ürün kullanımı MADDE 6/B – (Ek: 29/12/2010-6094/4 md.) (Değişik:25/11/2020-7257/15 md.) Lisans sahibi tüzel kişilerin bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve 30/6/2021 tarihinden önce işletmeye giren üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde; bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için, I sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlara, üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle; bu Kanuna ekli II sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlar ilave edilir. 30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye girecek yerli aksam kullanan, YEK Belgeli üretim tesisleri ile tüketim tesisinin ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak kurulacak lisanssız üretim tesisleri için Türk lirası olarak uygulanacak yerli katkı fiyatları, bu fiyatların güncellenmesi, uygulanacak süre ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenerek ilan edilir. Yerli aksam kapsamının tanımı, standartları, sertifikasyonu ve denetimi ile ilgili usul ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir

RESMİ GAZETE-ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu