Elektik Piyasası

Elektrik İletim ve Dağıtım Sisteminde Kullanıcı Gecikme Zammı Düşürüldü

25 Haziran 2024 Salı tarihli ve 32583 sayılı Resmi Gazete’de, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. 

Yayımlanan yürürlüğe göre, elektrik iletim ve dağıtım sistemi kullanıcılarının gecikmiş ödemelerinde uygulanan gecikme zammı 2 kattan 1,3 kata düşürüldü. 

Yönetmelik uyarınca, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) veya dağıtım şirketi, her türlü vergi ve yükümlülüklerin de ilave edildiği ayrıntılı ödeme bildirimini, takip eden ay içinde kullanıcıya gönderecek. Kullanıcı, ödeme bildiriminin tebliğ edildiği günü izleyen 15 gün içinde bildirimde yer alan tutarı, TEİAŞ veya dağıtım şirketine ödeyecek.

Ödemede gecikilen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca hesaplanan gecikme zammı uygulanacak. İletim sistemi kullanıcıları hakkında bu oran iki kat olarak uygulanıyordu. Değişiklikle beraber gecikme zammı 1,3 kat olarak uygulanacak.

ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu