Güneş EnerjisiElektik PiyasasıRüzgar Enerjisi

Yeşil Dönüşüm Destek Programı Başlıyor

Alınan Cumhurbaşkanı Kararı ile Yeşil Dönüşüm yatırımlarına devlet desteği sağlanması ile ilgili hüküm getirildi.

20 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a yeşil dönüşüm yatırımlarına destek sağlanması amacıyla değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle “Yeşil Dönüşüm Destek Programı” tanımı eklendi ve programın Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği belirtildi.

Yeşil dönüşüm yatırımları için diğer yatırımlara uygulanan maddi olmayan duran varlık edinimi için sınırın uygulanmayacağı hüküm altına alındı. Bu yatırımlar, marka, lisans, know-how gibi maddi olmayan duran varlık edinimi için diğer yatırımlar için uygulanan %25’lik sınırdan muaf tutulacaklar.

Ayrıca, bu yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasına dahil edilecekler. Kararda yapılan değişiklikle “Tanımlar” başlıklı 2. maddeye eklenen bölüm değiştirildi ve bu durum yukarıda açıklandığı gibidir.

(ö) Yeşil Dönüşüm Destek Programı: Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynakları koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan destek programını,

Yatırımlar için maddi olmayan varlık edinimi yapmak isteyenler için muafiyet sağlayan değişiklik, düzenlemede “Sabit Yatırım Tutarı ve Asgari Kapasite” başlıklı 5. maddeye eklenen 3. fıkra ile yapılmıştır.

(3) Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde yirmibeşini aşamaz. Dijital Dönüşüm Destek Programı ile Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar için bu hüküm uygulanmaz.

Yeşil dönüşüm yatırımlarının öncelikli yatırım konuları arasında yer alacağı hükmü, düzenlemenin “Öncelikli Yatırım Konuları” başlıklı 17. maddesine eklenen “(ff) Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar” ibaresiyle getirildi.


[1] Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7108)

[2] Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

Selim İnanç

Selim İnanç, İstanbul Teknik Üniversite Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Güneş enerjisi ve temiz enerji üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu