Güneş Enerjisi

5 Soru ile YEKDEM Nedir? (2024)

Ülkemizde yenilenebilir enerji ile elektrik üretimine destek amacıyla devlet tarafından oluşturulan bir mekanizma olan YEKDEM’i bu içeriğimizde sizlere 5 soru ile özetledik.

YEKDEM Nedir?

Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması (YEKDEM), Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislere belirli bir süre için fiyat garantisi ve çeşitli teşvikler sağlayan bir programdır. Bu mekanizmanın temel amacı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek ve bu alandaki yatırımları artırmaktır. YEKDEM kapsamında, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle ve hidroelektrik enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler belirli bir süre için devlet tarafından desteklenir. Bu mekanizma, 2011 yılında Türkiye’de yürürlüğe girmiştir.

Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması programı şunları içerir:

 1. Fiyat Garantisi: Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğe, piyasa fiyatının üzerinde sabit bir fiyat garantisi verilir. Bu, yenilenebilir enerji projeleri için finansal riski azaltır ve yatırımları teşvik eder.
 2. Teşvik Süresi: Bu destek genellikle 10-15 yıl gibi belirli bir süre için verilir.
 3. Çeşitli Teşvikler: Vergi indirimleri, gümrük muafiyetleri ve diğer finansal teşvikler de Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması kapsamında sunulabilir.
 4. Yerli Üretim Teşviki: Yerli üretim ekipmanlarını kullanan projelere ek teşvikler sağlanabilir, bu da yerli sanayiyi desteklemeyi amaçlar.

Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak, enerji ithalatına bağımlılığını azaltmak ve çevre dostu enerji üretimini desteklemek için önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, bu mekanizma küresel iklim değişikliğiyle mücadelede de kritik bir öneme sahiptir.

YEKDEM Kapsamı Nedir?

Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması’nın kapsamı, çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarını içerir ve belirli teşvikler ve destekler sunar. YEKDEM’in temel amacı, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek ve bu alandaki yatırımları artırmaktır.

YEKDEM’in kapsamı şu özellikleri içerir:

 1. Enerji Kaynakları: YEKDEM, rüzgar, güneş, hidroelektrik, biyokütle (organik atık materyallerden enerji üretimi) ve jeotermal gibi çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisleri kapsar.
 2. Fiyat Garantisi: Program, bu enerji kaynaklarından üretilen elektrik için belirli bir süre boyunca sabit bir alım fiyatı garantisi sağlar. Bu, yatırımcılara finansal istikrar ve gelir garantisi sunar.
 3. Teşvik Süresi: YEKDEM teşvikleri genellikle 10-15 yıl gibi belirli bir süre için geçerlidir.
 4. Yerli Üretim Teşviki: Yerli üretim ekipmanları kullanan projelere ek teşvikler sunulabilir. Bu, yerli sanayinin gelişimini desteklemeyi amaçlar.
 5. Lisanslı ve Lisanssız Üretim: YEKDEM hem lisanslı hem de lisanssız yenilenebilir enerji üretim tesislerini kapsar. Lisanssız üretim, genellikle daha küçük ölçekli projeleri içerir.
 6. Çevre Dostu Enerji Üretimi: YEKDEM, Türkiye’nin sürdürülebilir enerji hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak, çevre dostu enerji üretimini teşvik eder.

Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması, Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektörünü destekleyerek, enerji üretiminde çeşitliliği artırmak, enerji ithalatına bağımlılığı azaltmak ve çevresel sürdürülebilirlik sağlamak amacıyla önemli bir rol oynamaktadır.

YEKDEM Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

YEKDEM kapsamında Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik için uygulanan fiyatlar, genellikle enerji kaynağı türüne, tesisin kuruluş tarihine ve kullanılan teknolojiye göre belirlenir. Bu fiyatlar, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek ve yatırımcılara belirli bir gelir garantisi sağlamak amacıyla belirlenir.

YEKDEM fiyatları genellikle şu unsurlara göre belirlenir:

 1. Enerji Kaynağı Türü: Güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle gibi farklı yenilenebilir enerji kaynakları için farklı tarifeler uygulanabilir.
 2. Tesisin Kuruluş Tarihi: Programın başladığı tarihten sonra kurulan tesisler genellikle daha yüksek tarifelerden yararlanabilir.
 3. Yerli Üretim Teşviki: Yerli üretim ekipmanları kullanılarak inşa edilen tesisler için daha yüksek fiyat tarifeleri uygulanabilir.
 4. Piyasa Koşulları ve Enerji Politikaları: YEKDEM fiyatları, Türkiye’nin enerji politikaları ve piyasa koşullarına göre de değişiklik gösterebilir.

Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması fiyatlarının güncel detayları ve belirlenme yöntemleri için Türkiye’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın veya ilgili enerji düzenleme kurumlarının yayınladığı resmi belgeler ve duyurular en güvenilir bilgi kaynağıdır. Bu tarifeler zaman içinde değişebilir ve yenilenebilir enerji sektöründeki gelişmelere bağlı olarak güncellenir.

YEKDEM Yerli Aksam Desteği Nedir?

Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması kapsamında yerli aksam desteği, Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerde kullanılan yerli üretim ekipman ve bileşenler için ekstra bir teşvik sağlar. Bu destek, yerli sanayi ve teknolojinin gelişimini teşvik etmek ve yenilenebilir enerji projelerinde yerli bileşen kullanımını artırmak amacıyla verilir.

Yerli aksam desteğinin özellikleri şöyle özetlenebilir:

 1. Ekstra Fiyat Teşviki: Yenilenebilir enerji tesisleri, kullanılan yerli ekipmanlar ve bileşenler için, YEKDEM kapsamında belirlenen standart alım garantisi fiyatlarının üzerinde ek bir fiyat desteği alabilirler. Bu, projelerin maliyet etkinliğini artırarak daha fazla yatırım çekmeyi amaçlar.
 2. Yerli Üretim Kriterleri: Bu destekten yararlanabilmek için tesislerin belirli yerli üretim kriterlerini karşılaması gerekir. Bu, genellikle tesisin inşasında ve işletilmesinde kullanılan ana bileşenlerin (örneğin, rüzgar türbinleri, güneş panelleri, invertörler) Türkiye’de üretilmesini gerektirir.
 3. Sektörel Gelişim: Yerli aksam desteği, yerli üreticilerin rekabetçiliğini artırmayı ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerel üretimini teşvik etmeyi hedefler. Bu, Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektöründe daha bağımsız ve kendine yeterli hale gelmesine yardımcı olur.
 4. Uzun Vadeli Faydalar: Bu teşvik, uzun vadede Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında teknolojik yetkinliğini artırarak, ihracat potansiyelini güçlendirmeyi ve dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlar.

Yerli aksam desteği, Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektöründeki yerli üretimi teşvik ederek, hem ekonomik büyümeyi desteklemekte hem de sürdürülebilir enerji hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynamaktadır.

YEKDEM Fiyatları ve Yerli Aksam Desteği Ne Kadardır?

YEKDEM fiyatları ve yerli aksam destek tutarları, EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş) tarafından düzenli olarak yayınlanmaktadır. Bu fiyatların en güncel halini görmek için bu içeriğimizi inceleyebilirsiniz: Güncel YEKDEM Fiyatları ve Yerli Aksam Desteği

Bu içeriğimizde sizlere Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması hakkında bilmeniz gerekenleri, özet halinde derledik. Konu ile ilgili sorularınızı ve görüşlerinizi bizlere yorum olarak iletebilirsiniz.


İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu