Elektik PiyasasıGüneş EnerjisiRüzgar Enerjisi

YEKA Projelerine İlişkin OHAL Tedbirleri Alındı

YEKA yatırımlarının serbest piyasada elektrik satışı ile ilgili öngörülen süreler üç ay uzatıldı

20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile, 8/2/2023 tarihinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yatırımları için bazı tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda düzenlenen yarışmalar sonucunda sözleşmeleri devam eden YEKA’lar da üretilen elektriğin serbest piyasada satılması için öngörülen süreler üç ay uzatılmıştır.

İlgili kararname aşağıdaki şekildedir:

Kararname Numarası: 143

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yenilenebilir enerji kaynak alanları yatırımlarına ilişkin bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Yenilenebilir enerji kaynak alanları yatırımlarına ilişkin alman tedbirler
MADDE 2- (1) 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 4 üncü maddesi ve ilgili mevzuatı uyarınca yarışması yapılan ve bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler kapsamında üretilen elektriğin serbest piyasada değerlendirilebilmesine ilişkin öngörülen süreler üç ay süreyle uzatılır.

Yürürlük
MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 4- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


[1]  Olağanüstü Hal Kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yatırımlarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 143)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu