Güneş EnerjisiRüzgar Enerjisi

YEKA Alanlarında Yenilenebilir Endüstri Bölgeleri Kurulabilmesinin Önü Açıldı

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) olarak ilan edilen alanlarda yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik üretimine yönelik endüstri bölgelerinin kurulmasının önü açıldı.

27 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Endüstri Bölgeleri Kanunu’nun “Endüstri bölgelerinin kuruluşu ve ilânı” başlıklı 3. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki ifade eklenmiştir.

Yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) olarak ilan edilen alanlarda, Bakanlığın önerisi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygun görüşü ile Bakanlıkça tekrar yer seçimi yapılmadan Cumhurbaşkanınca yenilenebilir enerji üretimine yönelik endüstri bölgelerinin kurulmasına izin verilebilir.

YEKA proje alanlarında yenilenebilir endüstri bölgeleri kurulmasına ilişkin öneri 20 Ekim 2022 tarihindeki TBMM Genel Kurul oturumunda Endüstri Bölgeleri Kanununda değişiklik öneren 341 sıra sayılı Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında verilmişti.

Yapılan bu düzenleme çerçevesinde ayrı şirket kurma şartı aranmaksızın endüstri bölgesindeki firmalar elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla YEKA alanlarına kendi elektrik üretim tesisini kurabilecektir.

Yine yayımlanan kanun ile birlikte “İmar plânları ve altyapı” şeklinde değişiklik yapılan yönetmeliğin 4/A maddesine eklenen fıkralardan birisi de aşağıdaki gibidir.

Ayrı şirket kurma şartı aranmaksızın endüstri bölgelerinden sorumlu tüzel kişi veya yatırımcılar kendi ihtiyaçları için elektrik üretim tesisleri kurma ve işletme hakkına sahiptir. Bu kapsamda endüstri bölgeleri sınırları içerisindeki elektrik üretim ve dağıtımına ilişkin faaliyetler, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yürütülür.


[1] 7419 Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Selim İnanç

Selim İnanç, İstanbul Teknik Üniversite Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Güneş enerjisi ve temiz enerji üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu