Elektik Piyasası

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin Aylık Mahsuplaşma Maddesinde Değişiklik Yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Yayımlanan yönetmelik 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yönetmelikte Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin Aylık Mahsuplaşma Uygulanması başlıklı 26’ıncı maddesinde değişiklik yapıldı.
Maddenin 15’inci fıkrasında yapılan değişiklik özeti şu şekilde:

(15) Mahsuplaşma işlemleri bu madde kapsamında yürütülen, birinci fıkranın (ç) bendi 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında yer alan üretim tesisleri ile farklı ölçüm noktasında olmak kaydıyla, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında üretim tesislerinin birlikte kurulması halinde, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki tesisin çalışması şartıyla; aylık mahsuplaşma sonucunda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamındaki tesisten şebekeye enerji verilmesi halinde, söz konusu enerji miktarı ilgili mevzuat uyarınca altıncı fıkrada yer alan usule uygun olarak YEKDEM kapsamında değerlendirilir. Ancak bu enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilir ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır. Bu fıkra kapsamında yer alan üretim tesislerinin toplam kurulu gücü, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca ilişkili tüketim tesisine göre belirlenecek toplam kurulu güçten fazla olamaz.

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, mevcutta 5.1.ç kapsamında kurulmuş ve tüketim ihtiyacı için ilave kurulan 5.1.h kapsamındaki üretim tesisleri ile birlikte çalışmaya devam eden tesislerde aylık mahsuplaşmaları sonucu 5.1.h kapsamından şebekeye verilen üretim fazlasının kendi tarife grubu üzerinden YEKDEM kapsamında satılmasına imkan tanınmıştır.


ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu