Rüzgar EnerjisiGüneş Enerjisi

Lisanslı Hibrit Rüzgar Projelerinde Yardımcı Kaynak Kurulu Güç Sınırı Kalktı

2 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan EPDK Kurul Kararına göre ana kaynağı rüzgar olan lisanslı hibrit projelerde yardımcı kaynak için kurulu güç sınırı kalktı.

Yayınlanan Kurul Kararı’na göre rüzgar enerji santrallerine ilave edilecek ikinci kaynaklar 100 MW kurulu güç sınırından muaf tutulacaktır.

Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kurulabilecek yardımcı kaynağa dayalı ünitelerin toplam mekanik gücü, ana kaynağa dayalı ünitelerin toplam elektriksel gücü 50 MW ve altında olan elektrik üretim tesislerinde ana kaynak kurulu gücünü, 50 MW ve üstünde olan üretim tesislerinde de ana kaynağın kurulu gücünün 50 MW’ı geçen kısmının yarısına denk gelen güç ilavesi yapılarak bulunan toplam gücü geçemiyordu. Yardımcı kaynağa dayalı ünitelerin toplam mekanik kurulu gücü de 100 MW’ı aşamıyordu. Yapılan bu düzenleme ile de ana kaynağı rüzgar olan üretim tesisleri muaf tutulmuştur.

EPDK Kurul Kararı’nda “Elektrik Piyasasında Ön Lisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar”içerisinde Yardımcı kaynak ünite gücü başlığı altındaki 24. Madde 1. Fıkra b bendinin sonuna eklenen “Ana kaynağı rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri hariç olmak üzere” cümlesi ile değişiklik gerçekleştirilmiştir.

Yardımcı kaynak ünite gücü

MADDE 24

(1) Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kurulabilecek yardımcı kaynağa dayalı ünitelerin toplam mekanik gücü;

a) Ana kaynağa dayalı ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücü 50 MW ve altında olan elektrik üretim tesislerinde, ana kaynağa dayalı ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücünü,

b) Ana kaynağa dayalı ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücü 50 MW’ın üstünde olan elektrik üretim tesislerinde; 50 MW güce, ana kaynağın elektriksel kurulu gücünün 50 MW’ı aşan kısmının yarısına tekabül eden güç ilave edilerek bulunacak toplam gücü aşamaz.

Ana kaynağı rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisleri hariç olmak üzere, bu madde kapsamında tesis edilecek yardımcı kaynağa dayalı ünitelerin mekanik kurulu gücü toplamda 100 MW’ı geçemez.

Yapılan değişiklikle, ana kaynağı rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri kurulu güç sınırından muaf tutuldu.


[1] Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2022 Tarihli ve 11324 Sayılı Kararı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu