Güneş Enerjisi

Konutlarda 50 kW Değişikliği Meclisten Geçti

Konutlarda kurulan güneş enerji santrallerinde 50 kW kurulu güce kadar üretilen fazla elektriğin satışında gelir vergisi muafiyeti sağlanacak.

Konut tipi güneş enerjisi projelerine yönelik gelir vergisi muafiyetinin kapsamını daha da genişletecek kanun değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda torba kanun görüşmeleri sırasında kabul edildi.

Kabul edilen bu öneri çerçevesinde Gelir Vergisi Kanunu’nunda gerçekleştirilecek değişiklik ile gelir vergisi muafiyetinde meskenlerdeki şebekeye bağlı güneş enerji sistemleri için kurulu güç sınırı 25 kW’dan 50 kW’a çıkarılmış olacak.

TBMM’de kabul edilen bu değişikliğin Resmi Gazete’de yayınlanması ile birlikte Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiden muaf esnaf” başlıklı 9. maddesinin 1. fıkrasının 9 nolu bendinin son hali yapılan değişiklik ile aşağıdaki gibi olacak;

14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 50 kW’a kadar (50 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar (Bu bendin uygulanmasında üçüncü fıkra hükmü dikkate alınmaz.)

Yapılan düzenlemede konutlarda 50 kW kapasitesine kadar olan güneş enerjisi santrallerinde üretilen fazla elektriğin şebekeye satışında gelir vergisinden muafiyet sağlanacak.

50 kW Değişikliği 17 Ekim 2022 Tarihinde TBMM Komisyonunda Kabul Edilmişti

Bu değişiklik 17 Ekim 2022 tarihindeki torba kanun teklifi ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı Mustafa Çalışkan komisyon yetkililerine teklif görüşmeleri sırasında, sitelere vurgu yaparak, sitelerdeki asansör, hidrofor ve çevre aydınlatması gibi ortak kullanım alanlarından dolayı yüksek elektrik tüketimine dikkat çekerek asgari olarak 50 kW’lık güneş enerji sisteminin bu tüketimi ancak karşılayabileceğini belirtmişti.

50 kW kurulu güçteki bir güneş enerji santralinin de yaklaşık olarak 50 bin ABD Doları ile yapılabileceğinin altını çizen Çalışkan, bu büyüklükteki bir elektrik üretim tesisinin de yıllık bazda 60-65 bin kilovat-saat (kWh) elektrik üretimi yaparak sitenin ihtiyaç duyacağı elektriği karşılayabileceğini vurgumıştı. Mustafa Çalışkan ayrıca sitedeki bu kurulumlarda da üretim fazlası şebekeye satışta da bir üretim kısıtının olmadığını da sözlerine eklemişti.

Ayrıca giderek çoğalan bir çalışma şekli olan “home office” yani konutları çalışma alanı olarak kullanan kişilerin de bu muafiyetten yararlanacağı da Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay tarafından belirtilmişti.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu