Güneş Enerjisi

Konut Tipi Güneş Projelerinde Gelir Vergisi Muafiyeti 50 kW’a Çıktı

Konut tipi güneş enerji projeleri için sağlanan gelir vergisi muafiyeti sınırı 25 kW’tan 50 kW’a çıkarıldı. Karar bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yayınlanan karara göre konutlarda kurulu gücü 50 kW’a kadar olan elektrik üretim tesislerinin tüketim fazlası elektrik satışında gelir vergisinden muaf olacak.

Bu karardan önce konut tipi güneş projelerinde gelir vergisi muafiyeti sadece 25 kW’a kadar olan sistemler için sağlanmaktaydı.

Ortak kullanımı kapsayan elektrik ihtiyacı için güneş enerji tesisi kuran site ve apartman yönetimleri, konut sahipleri ve kiracıları da yürürlüğe giren gelir vergisi muafiyetinden de faydalanabilecek.

Gerçekleşen bu değişiklik ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiden muaf esnaf” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi şu şekilde oldu;

14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 50 kW’a kadar (50 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar (Bu bendin uygulanmasında üçüncü fıkra hükmü dikkate alınmaz.)

Konut tipi güneş enerji projelerine sağlanan gelir vergisi muafiyeti ilk olarak 2018 senesinde 10 kW’a kadar olan sistemlere getirilmişti.

2021 yılında ise Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle konut tipi güneş enerji sistemleri için gelir vergisi muafiyeti üst sınırı 25 kW’a yükseltilmişti.

Gelir Vergisi Kanunu’nda 2021 yılında yapılan güncelleme ile de bu haktan faydalanabilecek kurulumlar için üst sınır 25 kW’a yükseltilmişti.


[1] 7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

[2] 93 Sayılı Kanunun 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi Kapsamında Esnaf Muafiyetinden Faydalananlara İhtiyaç Fazlası Elektrik Bedeli Olarak Yapılan Ödemeler Üzerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı Oranının Belirlenmesi, Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranının Yeniden Tespit Edilmesi ve 7103 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında İlgili Mevzuat Gereğince Kayıt ve Tescili Silinerek, Doğrudan veya İhracatçılar Vasıtasıyla İhraç Edilen ya da Bir Daha Kullanılmamak Üzere Hurdaya Çıkartılan Her Bir Cins Araç İçin Aynı Cins Yeni Bir Aracın İlk İktisabında Tahakkuk Eden Özel Tüketim Vergisinin Terkin Edilecek Kısmının Belirlenmesi Hakkında Karar

[3] 7103 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Selim İnanç

Selim İnanç, İstanbul Teknik Üniversite Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Güneş enerjisi ve temiz enerji üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu