Enerji Depolama

Kırsal Kalkınma Yatırımlarında Yenilenebilir Enerji Desteği Sağlanacak

29 Aralık 2023 Cuma tarihli ve 32414 sayılı Resmi Gazete'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'e göre, kırsal kalkınmaya yönelik tarıma dayalı yatırımların, IPARD – Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) kapsamında sağlanan hibe destekleri ile birlikte destekleme çerçevesini belirleyen tebliğde değişiklik yapıldı ve önceki tebliğler yürürlükten kaldırıldı.

Yayımlanan tebliğe göre, tebliğ kapsamında yer alan üretim faaliyetlerini destekleme amaçlı yapılacak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarına hibe desteği verilecek.

Elektrik üretim yatırımlarına destek sağlanabilmesi için kurulumların ulusal şebekeye bağlanma şartı bulunacak iken, kurulacak tesisin işletmenin kapasite/ekspertiz raporunda hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini, en fazla %110’unu karşılayabilmesi gerekecek.

Ayrıca tebliğde hibe ödemeleri bağlantı sözleşmesinde belirtilen kurulu güç üzerinden yapılacak iken, üretilen enerji miktarının tesisin ihtiyacının %110’unu aşması durumunda ödemeler elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerjinin oranlanacağı da yer aldı.

Bununla birlikte yayımlanan tebliğde, bitkisel üretim yapan aile işletmeciliği faaliyetleri ile yaylacı ve göçer faaliyetleri kapsamında arıcılık, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için 5 kW’a kadar off-grid güneş enerjisi yatırımlarının bu şarttan muaf olacağı ifade edilirken, bu kurulumlar için bağlantı anlaşmasının da istenmeyeceği yer aldı.

Bağlantı sözleşmesinde belirtilen kurulu gücün, bağlantı izni ve ruhsatı veren kurumdan kaynaklanan sebeplerle projede %51’in altına düşmesi ve bu durumunun resmî belgelerle tespit edilmesi halinde de hibe sözleşmesi, teminat yatırımcıya iade edilerek feshedilecek.

Enerji nakil hattı satın alımları hibe desteği kapsamında olmayacak iken, enerji nakil hattı satın alımları ise hibeye esas proje tutarının en fazla %15’i ile sınırlı olacak.

Tebliğe göre seraların ve tarımsal amaçlı örgütlerin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek için kurulacak güneş enerjisi tesisleri, mülkiyeti veya kullanım hakkı başvuru sahibine ait olmak üzere yatırım yerine bitişik birden fazla parselde yer alabilecek. Bu durumda enerji nakil hattı yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2023/51)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu