Enerji Depolama

Kamuda Faaliyet Gösteren Enerji Kamu Kuruluşları İçin 173 Milyar Lira Ayrılacak

Genel bütçeden Enerji Bakanlığı ile enerji alanında faaliyet gösteren kamu kuruluşları MTA, MAPEG ve TENMAK için, gelecek 3 yılda 173 milyar lira ödenek tavanı belirlendi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının hazırladıkları 2024-2026 Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı. 2024-2026 OVP kapsamında genel bütçeden Enerji Bakanlığı ve enerji alanındaki kamu kuruluşları için gelecek 3 yılda, 173.722.628.000 lira ödenek tavanı belirlendi. 

2024-2026 OVP kapsamında enerjiyle ilgili politika stratejileri de OVP metninde detaylı bir şekilde yer aldı. Buna göre gelecek 3 yıllık program boyunca aşağıdaki politikalar uygulanacak:

 • Jeotermal enerji kaynaklarının bulunduğu uygun alanlarda Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) kurulacak; yatırımlar hızlandırılacak ve bu bölgelerde seralar yenilenecek.
 • Temiz ve sürdürülebilir enerji alanında nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik kamu-üniversite-özel sektör işbirliği programları uygulamaya konacak.
 • Mevcut ve yeni kurulacak serbest bölgeler ile organize sanayi bölgelerinde yenilenebilir enerji kullanımı yaygınlaştırılacak.
 • Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetleri hızlandırılarak sürdürülecek.
 • Yurtdışında millî petrol şirketimizin enerji alanında farklı ortaklıklarla faaliyette olduğu üretim sahaları ile potansiyel arz eden sahalar değerlendirilecek.
 • Yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılacak, nükleer güç santrali elektrik enerjisi üretim portföyüne dâhil edilecek.
 • Nükleer teknoloji alanında yerli ve yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge çalışmaları desteklenecek, ilave nükleer güç santrali kapasitesi oluşturmak için küçük modüler reaktör teknolojisine yönelik girişimler hızlandırılacak.
 • Enerji ve gıda arz güvenliğinin temini, bölgesel bağlantısallığın artırılması ve uzak kıtalarla bağların kuvvetlendirilmesine yönelik politikalar, ulusal öncelikler doğrultusunda etkin ve bütüncül bir biçimde sürdürülecek.
 • Öncelikli sektörlere yönelik ticari ve ekonomik ilişkiler, Türkiye’nin bir enerji ve lojistik merkezi haline getirilmesi hedefi kapsamında derinleştirilip çeşitlendirilecek.
 • Enerji tüketiminde verimliliğin artırılması, iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesine yönelik vergi uygulamalarına devam edilecek.
 • Yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında deprem bölgesindeki altyapıların afetlere karşı dayanıklılığı artırılacak, bölgenin sağlıklı ve dirençli dokusunun oluşmasına katkı sağlanırken aynı zamanda yeniden imar çalışmaları çerçevesinde yeşil dönüşümü teşvik edecek ve enerji verimliliğini artıracak yatırımlar desteklenecek.
 • Endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve özel yatırım yerlerinin, hammaddeye erişim, lojistik, enerji, demiryolu, liman bağlantısı ve çevre boyutu açısından tedarik zincirine uygun ve sürdürülebilir şekilde oluşturulması amacıyla alternatif yöntemler geliştirilecek.
 • Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümle ilgili de çeşitli teşvik ve desteklemeler ile uluslararası sitemlere uyumluluk çalışmaları yürütülecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İçin Ödeneğin Dağılımı Belli Oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İçin Ödeneğin Dağılımı Belli Oldu

Uygulamaya konulacak programda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için gelecek üç yılda toplam 135.938.717.000 lira ödenek teklif tavanı öngörüldü. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ödenekleri toplamı ise 35.313.391.084.000 lira olarak bildirildi. Bu rakamlara göre 3 yıllık Enerji Bakanlığı ödeneklerinin, toplam kamu idareleri ödeneklerine oranı, binde 38 olarak belirlendi.

3 yıllık Bakanlık ödeneğinin yıllara göre dağılımı ise aşağıdaki gibi olacak:

 • 2024: 39.629.367.000 lira
 • 2025: 45.126.031.000 lira
 • 2026: 51.183.319.000 lira. 

Özel Bütçeli İdarelere 3 Yılda Toplam 37,8 Milyar Lira

Özel bütçeli idarelere ise 2024, 2025 ve 2026 yıllarında, 3 yıllık toplam 37.783.911.000 liralık ödenek teklif tavanı öngörüldü. 

2024 YILI ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

2024’de enerji ile ilgili Özel Bütçeli İdareler için toplam 10.434.042.000 lira ödenek teklif tavanı öngörüldü. Bu çerçevede enerjiyle ilgili kurumların ödenek teklif tavanları aşağıdaki gibi oluşturuldu. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü: 4.749.987.000 lira

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü: 3.574.051.000 lira

Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu: 2.110.004.000 lira

Enerji ile ilgili özel bütçeli idareler toplam: 10.434.042.000 lira. 

Bütün özel bütçeli idarelerin ödenek toplamı: 865.477.685.000 lira. 

2025 YILI ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü: 5.884.507.000 lira

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü: 4.332.024.000 lira

Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu: 2.597.166.000 lira

Enerji ile ilgili özel bütçeli idareler toplam: 12.813.697.000 lira. 

Bütün özel bütçeli idarelerin ödenek toplamı: 1.104.570.443.000 lira. 

2026 YILI ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü: 6.716.691.000 lira

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü: 4.878.047.000 lira

Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu: 2.941.434.000 lira

Enerji ile ilgili özel bütçeli idareler toplam: 14.536.172.000 lira. 

Bütün özel bütçeli idarelerin ödenek toplamı: 1.268.073.245.000 lira


Kaynak: Enerji Günlüğü

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu