Elektik Piyasası

EPDK Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yaptı

19 Aralık 2023 tarihli ve 32404 sayılı Resmi Gazete'de , Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), aktif elektrik enerjisi arz ve talebinin dengelenmesine ve uzlaştırmanın gerçekleştirilmesine yönelik yönetmelikte değişikliğe gittiği yer aldı.

Buna göre yönetmelikte yer alan bazı maddelerde değişiklik yapılırken, bazı maddeler yürürlükten kaldırıldı. Elektrik için gün içi piyasada sunulabilecek minimum fiyat adımları piyasa işletmecisi tarafından belirlenerek piyasa katılımcılarına piyasa yönetim sistemi (PYS) aracılığıyla duyurulacak. Teklif miktarları lot cinsinden 1 lot ve katları olacak şekilde bildirilecek.

Katılımcılar, standart, süreli, tamamını eşle veya yok et, olanı eşle ve yok et, fiyat seviyeli, zaman seviyeli, buzdağı gibi teklif opsiyonlarını kullanabilecek. Gün içi piyasası teklifleri için fiyat alt ve üst limitleri Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen fiyat limitlerinin en düşüğü ve en yükseğinin, pozitif ve negatif dengesizlik katsayıları ile çarpılması suretiyle belirlenecek. Fiyat alt ve üst limiti PYS aracılığıyla piyasa katılımcılarına bildirilecek.

Yönetmeliğe, “Sunduğu tekliflerle gün içi piyasası işletiminde aksaklıkların yaşanmasına veya sistemde aşırı yük oluşmasına neden olan piyasa katılımcıları hakkında uygulanacak tedbirlere dair hususlar piyasa işletmecisi tarafından hazırlanan ve internet sitesinde yayımlanan Gün İçi Piyasasında Sunulan Tekliflerin Teknik Gerekliliklerine Dair Yöntemde düzenlenir.” maddesi eklendi.

Gün içi piyasası katılımcılarına, ticari işlem onaylarına ilişkin bildirimlerde hata bulunması durumunda itiraz edebilmeleri için bildirimden sonra en geç kapı kapanış zamanından 5 dakika sonrasını geçmemek kaydıyla 15 dakika süre tanınacak. Yapılan itiraza, piyasa işletmecisi tarafından kapı kapanış zamanından 10 dakika sonrasını geçmemek kaydıyla 20 dakika içerisinde cevap verilecek.

Değişiklik kapsamında, piyasa işletmecisi tarafından kabul edilmeyen itiraz başına 1000 lira ücret, katılımcının gün içi piyasası işletim ücretine ilave edilecek.

Söz konusu yönetmelik 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu