Elektik Piyasası

Elektrik Üretiminde Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliğinde Değişiklik

HES kurulumlarında su kullanım hakkı anlaşması ile ilgili Resmi Gazete’de önemli bir değişikliğe gidildi. 5 Haziran 2019 tarihinde yine Resmi Gazete’de duyurularak alınan kararla Hidro Elektrik Santrali (HES) kurulumlarında su kullanımı çeşitli maddelerle belirlenmişti. 20 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de ise Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik adı altında bir takım değişikliklere gidildi.

Bu değişiklik ile birlikte HES’lerin su kullanım hakkı ile ilgili birkaç maddeye eklemeler yapıldı. Eklemelerde özellikle kaynak kullanımlarına ilişkin hesaplamalarda değişimler göze çarpıyor. Bu da HES kurulumu yapmak isteyen bir çok firmayı doğrudan ilgilendiren nitelikte.

Elektrik

HES KURULUMLARINDA SU KULLANIM HAKKI İLE İLGİLİ NELER DEĞİŞTİ?

Resmi Gazete’den yapılan duyuruda özellikle ilk 3 maddede çeşitli eklemeler göze çarpıyor. Bu eklemelerin bir kısmı kalıcı, bir kısmı ise geçici nitelikte.

Söz konusu maddeler şu şekilde;

MADDE 1- 15/6/2019 tarihli ve 30802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“s) Piyasa Takas Fiyatı (PTF): Gün Öncesi Piyasasına sunulan tekliflerin arz ve talebe göre eşleşmesi ile oluşan saatlik enerji fiyatını,

ş) Azami Uzlaştırma Fiyatı (AUF): Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 6446 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin on birinci fıkrasına dayanılarak çıkarılan ve 18/3/2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yer alan ve elektrik enerjisinin üretiminde kullanılan kaynak türleri için üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenen fiyatı,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Ancak, 11 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında yapılan hidroelektrik kaynak katkı payı hesaplamalarında kullanılan değerler, kaynak bazında destekleme bedelinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/3/2022 tarihli ve 10866 sayılı Kararı ile söz konusu Karar kapsamında azami uzlaştırma fiyatlarının uygulanmasına ve güncellenmesine ilişkin alınan diğer Kurul kararlarının yürürlükte olduğu süre boyunca aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Yıllık aritmetik ortalama Piyasa Takas Fiyatı olan K1 değeri, Piyasa Takas Fiyatı (PTF)’nın, hidrolik kaynaklar için ilgili dönemde güncelleme sonucu oluşan Azami Uzlaştırma Fiyatı (AUF)’ndan daha fazla olduğu saatlerde, PTF yerine hidrolik kaynaklar için ilgili dönemde güncelleme sonucu oluşan AUF kullanılarak hesaplanır.

b) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan toplantılara ilişkin olarak toplantı yılında gerçekleşen K3 değeri, Piyasa Takas Fiyatı (PTF)’nın, hidrolik kaynaklar için ilgili dönemde güncelleme sonucu oluşan Azami Uzlaştırma Fiyatı (AUF)’ndan daha fazla olduğu saatlerde, PTF yerine hidrolik kaynaklar için ilgili dönemde güncelleme sonucu oluşan AUF kullanılarak hesaplanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kaynak katkı payının güncellenmesi

GEÇİCİ MADDE 4- (1) 1/4/2022 tarihinden bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yedinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kurum tarafından belirlenen kaynak bazında tüketiciyi ve/veya maliyeti yüksek üretimi destekleme bedelinin uygulandığı süre boyunca tahakkuk etmiş taksit tutarları bu maddeye göre güncellenir. Fark olması halinde ilgililerin sonraki taksitlerden mahsup edilir.”

Kaynak

[1] Resmi Gazete

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu