Elektik Piyasası

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

14 Mayıs 2024 Salı tarihli ve 32546 sayılı Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK kararı yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin dokuz ayrı maddesinde değişiklik yapılırken, yönetmeliğe bir de geçici madde eklendi. EPDK tarafından 18 Mart 2024 tarihinde Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği hakkında yapılacak düzenleme ile ilgili taslak çalışma EPDK tarafından kamuoyu görüşüne açılmıştı.

Bununla birlikte taslak çalışmada yer almayan Bağlantı Esasları başlıklı 7’inci, Başvuruların Alınması başlıklı 10’uncu ve Teknik Değerlendirme Sonucunda Bağlantı Görüşü Oluşturulması ve Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu Düzenlenmesi başlıklı 16’ıncı maddelerde de değişiklikler yapıldı.

16’ıncı maddedeki değişiklik ile rüzgar enerjisine dayalı lisanssız proje başvurularında, teknik etkileşim izninin olumsuz sonuçlanması durumunda başvuru sahibine saha değişikliği veya revizyonu için başvuru yapma hakkı düzenlendi.

Bağlantı anlaşması başvurusu başlıklı 17’inci maddede Taslak düzenlemede bağlantı anlaşması çağrı mektubu onaylatılması için taslak düzenlemede 360 gün olarak öngörülen süre bir yıl olarak değiştirildi.

Üretim tesislerinin işletmeye girmesi ve sistem kullanımı 19’uncu maddenin 10 MW üstü kurulumlar için, ilk defa taslak düzenlemede yer alan kısmi kabul işlemine olanak sağlayan fıkrasına da taslak düzenlemeye göre eklemeler yapıldı.

Buna göre projenin kabülü yapılan kısmının dışında kalan bölüm, süresi içinde yapılamazsa bağlantı anlaşmasında kabulü yapılan kısım esas alınarak güncelleme yapılacak.

Bununla birlikte aynı maddeye eklenen bir diğer fıkra ile kabulü yapılarak işletmeye alınan tesislerin, ticari faaliyete başladığı tarihi izleyen bir ay içerisinde sistem kullanım anlaşması imzalanmaması halinde şebekeden ayrılma işlemleri yapılıncaya kadar ürettikleri elektrik YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak kabul edilecek.

Düzenlemenin “İhtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile kojenerasyon tesisi bulunan işletmelerin lisanssız tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektriğin saatlik yerine aylık mahsuplaşma uygulanacağı belirlendi.

Ayrıca Aylık mahsuplaşma uygulanması başlıklı 26’ıncı maddede yapılan değişiklik ile de lisanslı üretim santrali olan işletmelerin, farklı ölçüm noktasında yer alan lisanssız tesislerinin aylık mahsuplaşma ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün belirlenmesine yönelik ilkeler belirlendi.

Düzenlemeye eklenen geçici madde ile de yönetmeliğin yayınlandığı gün itibariyle çağrı mektubu olanlara bir yıl süre verildi.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu