Güneş Enerjisi

Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Kurulu Güç Sınırı Yükseldi

Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Santralleriİlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 26 Mart 2024 tarihli ve 32501 sayılı Resmi Gazete’de, Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 100 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Santralleri (GES) İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı yayımlandı.

Yayımlanan Karara göre, doğal sit alanlarında güneş enerjisi santrali kurulumlarına yönelik 5 Ocak 2017 tarihli ilke kararında güncelleme yapıldı.

Yapılan güncelleme ile düzenlemenin 1. Derece Doğal Sit Alanlarına yönelik A bölümü içindeki Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında güneş enerjisi santrali inşa edilemeyeceğine dair ibare kaldırıldı. Karar, düzenlemeye 2022 yılı Ekim ayında yapılan bir önceki değişiklik ile eklenen “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ibaresinin, 5 Ocak 2017 tarihli düzenlemenin ilk halinin A bölümünde geçen aynı ibarenin uygulanabilirliğini ortadan kaldırdığı gerekçesi ile alındı.

Ayrıca Kararda, Nitelikli Doğal Koruma alanlarında kurulabilecek güneş enerjisi santrallerinin kurulu güç sınırı 10 MWe’den 10 MWm’ye yükseltildiği ifade edildi.

Bu değişikliğin gerekçesi olarak da 11 Ekim 2022 tarihli bu karardan önce 29 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde güç birimlerinde yapılan aynı yöndeki değişiklik gösterildi.

Karardaki ilgili değişiklik şu şekilde oldu:

A) 1. Derece Doğal Sit Alanlarında ve Kesin Korunacak Hassas Alanlarda ve Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında GES projelerine izin verilmeyeceğine,

B) 2. Derece Doğal Sit Alanları, 3. Derece Doğal Sit Alanları ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları ile kurulu gücü 10 MWe’i 10 MWm’e geçmemek kaydıyla Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında;

– GES projelerinin sınırından itibaren Kesin Korunacak Hassas Alanlara en az 300 metre ya da üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanacak bilimsel rapor doğrultusunda Bölge Komisyonunca belirlenecek mesafede olması,

– Mevcut ve yapılacak GES projeleri toplam alanının, Doğal Sit Alanının yüzde 10 unu geçmemesi, koşullarıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri göz önüne alınarak Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarınca

değerlendirilebileceğine,

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 100 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Santralleri (GES) İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı (No: 137)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu