Güneş Enerjisi

Çatı GES, Bina Yenileme Maliyetlerini %50’ye Kadar Azaltıyor

Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar, binaların enerji verimliliği için yapılan yenileme çalışmalarına çatı GES sistemlerinin eklenmesiyle maliyetlerin önemli ölçüde azaldığını tespit etti. Özellikle ısı pompalarıyla birleştiğinde, bu sistemler güçlendirme projelerini daha ekonomik hale getiriyor.

Anahtar Noktalar:

  • Çatı GES, bina yenileme maliyetlerini %40-%50 oranında düşürüyor.
  • Almanya’da yapılan çalışmada, enerji verimliliği için yapılan yenileme maliyetleri incelendi.
  • Fotovoltaik (FV) sistemleri, özellikle ısı pompaları ile kullanıldığında daha fazla tasarruf sağlıyor.

Çalışma Bulguları

Cambridge Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, Almanya’nın Aachen kentindeki iki savaş sonrası apartman binasında yaptığı çalışmada, enerji verimliliği yenilemesi ile birlikte çatı GES sistemlerinin kurulmasının ekonomik faydalarını inceledi. Yapılan analizlerde, çatı GES sistemlerinin güçlendirme projelerindeki maliyetleri önemli ölçüde azalttığı gözlemlendi.

Maliyet ve Tasarruf Analizi

Araştırmada, enerji verimliliği yenileme çalışmaları ile çatı GES sistemlerinin kurulum maliyetleri karşılaştırıldı. Çalışma, dört aşamada gerçekleştirildi:

  1. Enerji verimliliği yenileme maliyetlerinin tahmin edilmesi.
  2. İki temel enerji verimliliği yenilemesinin maliyet-fayda analizleri.
  3. Farklı yıllık elektrik tüketim miktarları ve iki farklı yük profili için yıllık tasarrufları tahmin eden bir yazılım aracı geliştirilmesi.
  4. Sonuçların harmanlanması.

Sonuçlar ve Öneriler

Çalışmada, GES sistemlerinin kurulmasının, enerji verimliliği yenileme projelerindeki mali kayıpları %40-%50 oranında azalttığı tespit edildi. Özellikle ısı pompalarıyla birlikte kullanıldığında bu tasarruf oranı daha da artıyor. Araştırmacılar, FV sistemlerinin ekonomik geri dönüşlerinin 25 yıl boyunca 25.000 € ile 40.000 € arasında değiştiğini belirtti.

Çatı GES sistemleri, enerji verimliliği yenileme projelerinde maliyetleri düşürmek için etkili bir çözüm sunuyor. Isı pompalarıyla birlikte kullanıldığında tasarruf oranı daha da artıyor.


[1] PV Magazine

Başa dön tuşu